(1)
Ruiwen, C.; Fuqiang, W.; Yiren, X.; Lai, W.; Jinghao, M.; Peng, G.; Ran, Y.; Xiaoyan, L.; Guangsen, F. Optimization of Submerged Fermentation Conditions for Glucanase Production by Burkholderia Pyrrocinia B1213 Using Jiuzao. Emir J Food Agric 2023, 35.