Stojanović, Milica, Vuk Maksimović, Dragosav Mutavdžić, Ivana Petrović, Zorica Jovanović, Slađana Savić, and Jelena Dragišić Maksimović. 2021. Emirates Journal of Food and Agriculture 33 (2), 101-12. Accessed February 5, 2023. https://doi.org/https://doi.org/10.9755/ejfa.2021.v33.i2.2354.