Geng, Lijie, Zhikun Ji, Ruiliang Zhang, Zhifeng Zhang, Yusheng Zhai, and Wenyan Zhang. 2022. Emirates Journal of Food and Agriculture 34 (5). Accessed August 11, 2022. https://doi.org/https://doi.org/10.9755/ejfa.2022.v34.i5.2854.