Ruiwen, Cheng, Wang Fuqiang, Xu Yiren, Wei Lai, Ma Jinghao, Gao Peng, Yang Ran, Liu Xiaoyan, and Fan Guangsen. 2023. “Optimization of Submerged Fermentation Conditions for Glucanase Production by Burkholderia Pyrrocinia B1213 Using Jiuzao”. Emirates Journal of Food and Agriculture 35 (5). https://doi.org/10.9755/ejfa.2023.v35.i5.3091.