Ruiwen, C., W. Fuqiang, X. Yiren, W. Lai, M. Jinghao, G. Peng, Y. Ran, L. Xiaoyan, and F. Guangsen. “Optimization of Submerged Fermentation Conditions for Glucanase Production by Burkholderia Pyrrocinia B1213 Using Jiuzao”. Emirates Journal of Food and Agriculture, vol. 35, no. 5, May 2023, doi:10.9755/ejfa.2023.v35.i5.3091.