Geng, Lijie, Zhikun Ji, Ruiliang Zhang, Zhifeng Zhang, Yusheng Zhai, and Wenyan Zhang. Emirates Journal of Food and Agriculture 34, no. 5 (June 27, 2022). Accessed August 11, 2022. https://ejfa.me/index.php/journal/article/view/2854.