Li, Juncheng, Honghui Shi, Hongfen Dai, Yulin Wang, Junsheng Zhao, Chi Dinh Nguyen, Xiaoling Huang, and Qingming Sun. Emirates Journal of Food and Agriculture 34, no. 5 (June 27, 2022). Accessed August 11, 2022. https://ejfa.me/index.php/journal/article/view/2855.